Styrelsen

Meddelande till styrelsen kan du antingen lämna till vaktmästaren eller lägga i brevlådan utanför samlingslokalen som töms dagligen alternativt kan du skicka ett mail till styrelsen.

På mail kan enklare frågor och idéer framföras men större ärenden måste lämnas skriftligen i brevlådan. Alla ärenden per mail behandlas på närmast följande styrelsemöte

Styrelsen har sammanträde ungefär en gång i månaden med undantag för sommaren.

Styrelsen har för avsikt att snabbast möjligt behandla inkomna frågor och motioner från medlemmarna i föreningen.
Kom gärna in med förbättringsförslag och frågor!

Styrelsen

Anders Carlsson Ordförande
Eva Larsson Vice Ordförande
Emma Johansson Ordinarie
Petra Dinges Ordinarie
Fredrik Larsson Ordinarie
Thomas Åberg Suppleant
Henrik Skyllerstedt Suppleant
Erica Nordlöf     (SBC) Fastighetsskötare
Robin Jönsson  (SBC) Teknisk förvaltare